localizacion
   
 
 
Historia del Club de Arte Catalina Erauso
 

El Club de Arte Catalina de Erauso, es una Asociación cuya finalidad es promover y fomentar toda clase de actividades formativas y creativas del arte y su cultura en cualesquiera de sus manifestaciones.

Club de Arte Catalina de Erauso
izeneko elkarteak artearen eta kultuaren inguruko prestakuntza eta sormen-ekintza era guztietakoak sustatu nahi ditu, arte eta kultur adierazpideak zeinahi direla ere.


Su sede actual es en San Sebastián, calle Gran Vía, 10 bajo, tel.: 943 29 02 38. E-mail: clubdearte@terra.es
Orain egoitza Donostian du, Galtzara Nagusia kalean, 10 behean, tel.: 943 29 02 38. E-mail: clubdearte@terra.es

Cantera de numerosos artistas y artesanos que hoy crean por cuenta propia o prestan sus servicios en numerosas instituciones y centros de cultura que se han creado posteriormente.
Hainbat artista eta artisau sortu dira gure elkartetik, gaur egun bere gisa sorkuntzan ari direnak edo geroztik sortutako hainbat erakunde eta kulturunetarako lanean ari direnak.

Pionero de múltiples actividades como tapices, cocina para hombres, jardinería, expresión plástica para profesorado de guardería e ikastola, seminarios de música vasca, de "aprender a escuchar música clásica" y de "visión interdisciplinar de la cultura, historia y el pensamiento" desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días y de los países que forman la Comunidad Europea, con ocho licenciados ponentes.

 
 

Club de Arte
Historia, referencias y filosofía


ActividadesSocios

XX Ciclo Cultural 

También fuimos iniciadores de materias como " Metodología del estudio", "Sofrología", "Bricolage", "De pueblo en pueblo" conociendo a fondo el país.
Hainbat ekintzatan aitzindari, hala nola tapizgintza, sukaldaritza gizonezkoentzat, lorezaintza, haurtzaindegietako eta ikastoletako irakasleentzako adierazpen plastikoaren ikastaroak, euskal musikaren inguruko mintegiak, “musika klasikoa entzuten ikasteko” mintegiak eta “kulturaren, historiaren eta pentsamenduaren diziplina anitzeko ikuspegia”, antzinako zibilizazioetatik gaur arte eta Europako Elkartea osatzen duten herrialdeena, hitzaldiak 8 lizentziadunek eman zituztela. Beste gai batzuetan ere aitzindari izan ginen, hala nola “Ikasteko metodologia”, “sofrologia”, “brikolajea”, “Herriz herri” gure herriak ongi ezagutuz.

Iniciadores de las casa de cultura por solicitud de asesoramiento de la Diputación de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián.
Solicitados por el Instituto Social de la Marina, Gureak para minusválidos y Residencias de ancianos.
Kultur etxeetan hasierako antolatzaile Gipuzkoako Aldundiak eta Donostiako Udalak aholkularitza eskatu zigutelarik. Itsas Institutuak, minusbaliatuen Gureak-ek eta zahar-egoitzek eskatzen digute haiekin lan egiteko.

Actualmente se edita una revista trimestral "ARTE SANA".
Gaur egun “ARTE SANA” hiruhilabetekaria argitaratzen dugu.< Anterior | Siguiente >
EGITASMO HONETAN LAGUNTZAILEAK:
COLABORAN EN ESTE PROGRAMA:


CATALINA DE ERAUSO ARTE ELKARTEA - CLUB DE ARTE CATALINA DE ERAUSO
C/ Gran Vía, 10 - bajo | Tel - Fax: 943 290238 | 20002 DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN
CLUBARTE@telefonica.net