localizacion
   
   

Club de Arte
Historia, referencias y filosofía


Actividades
Socios

XX Ciclo Cultural
XXI KULTURA ZIKLOA
XXI CICLO CULTURAL


PROGRAMA 2021-2022 EGITARAUA

_____________________________________________________

Por la capacidad de los espacios, nos gustaría informarles
que este año estaremos ofreciendo charlas en la plaza
cultural kutxa.

Pueden asistir un máximo de 50 personas y la solicitud
debe realizarse con anticipación a través de este enlace

https://www.kutxakultur.eus/eu/aulas/
_____________________________________________________

Espazioen aforoak direla eta, aurtengo hitzaldiak kutxa
kultur plazan eskainiko ditugula jakinarazten dizut.

Gehienez 50 lagun elkartu ahal izango dira eta eskaera
aurretik egin behar da esteka honen bidez 
https://www.kutxakultur.eus/eu/aulas/

_____________________________________________________

Martes, 5 de octubre de 2021

LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE PINTURA Y ESCULTURA DE BILBAO
DE 1919

La Exposición Internacional de Pintura y Escultura de Bilbao de 1919 es un hito en la historia de las Bellas Artes de Euskalherria. Organizada en tiempos de gran auge de la cultura vasca a impulsos de la Asociación de Artistas Vascos, sirvió para situar el arte vasco de aquel momento en el panorama del arte español y europeo y enriquecer de paso el recién creado Museo de Bellas Artes de Bilbao.


Ponente:Sebas Aguirretxe
Ingeniero industrial


2021eko urriaren 5a, asteartea


1919KO BILBOKO NAZIOARTEKO PINTURA ETA ESKULTURA ERAKUSKETA
 

1919ko Bilboko Nazioarteko Pintura eta Eskultura Erakusketa mugarri bat da Euskal Herriko Arte Ederren historian. Euskal kulturaren goraldi handiko garaian antolatua, Euskal Artisten Elkarteak bultzatua, garai hartako euskal artea Espainiako eta Europako artearen panoraman kokatzeko eta, bide batez, Bilboko Arte Ederren Museo sortu berria aberasteko balio izan zuen.

Hizlaria: Sebas Agirretxe
Industria-ingeniaria

________________________________________

Martes, 9 de noviembre de 2021

VENECIA,
EL ORIGEN Y ESPLENDOR DE SU ARTE


En esta conferencia veremos el fascinante origen y la historia de una de las ciudades más bellas del mundo, por no decir la más, Venecia. La ciudad véneta surgió del mar ya que, no solo fue creada y edificada sobre él, sino que, además, llegó a convertirse entre los siglos XIV y XVI en una de las ciudades más importantes y poderosas de Europa al controlar con su flota gran parte del Mediterráneo hasta Constantinopla. Este dominio le proporcionó una enorme riqueza volcada en gran parte a enriquecer y embellecer la ciudad con un gusto exquisito mediante un mundo pleno de arte, lujo y colorido. Esta ciudad única se ha mantenido hasta hoy a través de los siglos, pero el peligro la acecha al ser invadida por el turismo anualmente y por hundirse lentamente en el mar, que fue el que, precisamente, le proporcionó todas sus riquezas inigualables.

Ponente:Ana Sánchez-Lassa de los Santos
Historiadora e investigadora de Arte. Ex Conservadora del Museo de BBAA de Bilbao


2021ko azaroaren 9a, asteartea


VENEZIA,
BERE ARTEAREN JATORRIA ETA DISTIRA


Hitzaldi honetan, munduko hiririk ederrenetako baten, ederrena ez esatearren, Veneziaren, jatorri liluragarria eta historia ikusiko ditugu. Venezia hiria itsasotik sortu zen, ez baitzen soilik bere gainean sortu eta eraiki, baizik eta, gainera, XIV. eta XVI. mendeen artean, Europako hiririk garrantzitsu eta boteretsuenetako bat izatera iritsi zen, bere flotarekin, Mediterraneoaren zati handi bat kontrolatzen baitzuen Konstantinoplaraino. Nagusitasun horrek aberastasun handia eman zion, neurri handi batean hiria aberastu eta edertzera bideratua, gustu bikainarekin arte, luxu eta kolorez beteriko mundu baten bidez.  Hiri paregabe hau mendeetan zehar mantendu da gaur arte, baina mehatxupean eta arriskuan dago, turismoak urtero inbaditzen baitu eta itsasoan poliki-poliki hondoratzen ari baita, hain zuzen ere, bere aberastasun paregabe guztiak eman zizkion itsasoan

Hizlaria:Ana Sánchez-Lassa de los Santos
Arte-historialaria eta ikertzailea. Bilboko Arte Ederren Museoko kontserbatzaile ohia

________________________________________

Martes, 14 de diciembre de 2021

REVISITANDO ALGUNAS OBRAS SELECCIONADAS DE IMPORTANTES ARTISTAS CONTEMPORÁNEAS Y VISIBILIDAD DE ARTISTAS VASCAS OLVIDADAS

Revisitaremos algunas obras seleccionadas, especiales e importantes de destacadas artistas contemporáneas, a la vez que se hará hincapié en algunas artistas olvidadas vascas. Las rescataremos del silencio y del olvido, de la amnesia de la historia para devolverles su merecida visibilidad.Nos adentraremos en las obras para conocer sus narraciones y poder revelar por donde discurren sus derroteros artísticos, exploraremos su lenguaje y describiremos lo que expresan recuperando así su pasión por el arte creativo, haciendo aflorar su memoria y percepción.

Ponente: María José Aranzasti
Historiadora del Arte


2021eko abenduaren 14a, asteartea

EMAKUME ARTISTA GARAIKIDE GARRANTZITSUEN ZENBAIT LAN HAUTATU BERRIKUSTEA ETA AHAZTUTAKO EUSKAL EMAKUME ARTISTEN IKUSGARRITASUNA

Emakumezko artista garaikide nabarmenen lan hautatu, berezi eta garrantzitsu batzuk berrikusiko ditugu, eta, aldi berean, ahaztutako euskal emakume artista batzuk nabarmenduko dira. Isiltasunetik eta ahanzturatik, historiaren amnesiatik aterako ditugu, merezitako ikusgaitasuna emateko.
Obretan murgilduko gara haien narrazioak ezagutzeko eta haien ibilbide artistikoak nondik dabiltzan ikusarazteko, haien hizkuntza esploratuko dugu eta adierazten dutena deskribatuko dugu, horrela arte sortzailearekiko grina berreskuratuz eta haien memoria eta pertzepzioa azaleratuz.

Ponente:María José Aranzasti
Arte-historialaria

________________________________________


Martes, 11 de enero de 2022

EL IMPERIO INCA:
ENTRE CUZCO Y MACHU PICCHU


El Imperio Inca se desarrolló entre los siglos XIII y XVI, abarcando un gran territorio de la cordillera Andina y la costa occidental de Sudamérica. Su capital estaba establecida en Cuzco, una ciudad de cuidada y sofisticada arquitectura, entre cuyos edificios destacaba el Coricancha o Templo del Sol. Otro de los asentamientos más emblemáticos era Machu Picchu, un centro ceremonial o lugar de residencia del Inca, que sobrecoge por el entorno en el que está ubicada. Los incas desarrollaron una compleja sociedad, basada en una organización territorial jerarquizada, una extensa red de calzadas y la explotación agrícola en andenes. La cerámica, la orfebrería o la producción textil fueron algunas de las manifestaciones artísticas más interesantes de esta cultura, que cayó en 1532 bajo la conquista española de Francisco Pizarro.

Ponente: Mª José Noain
Arqueóloga


2022ko urtarrilaren 11, asteartea


INKA INPERIOA:
CUSCO ETA MACHU PICCHU ARTEAN


Inka Inperioa XIII. eta XVI. mendeen artean garatu zen, Andeetako mendikateko lurralde handi bat eta Hego Amerikako mendebaldeko kostaldea hartuz. Bere hiriburua Cuscon zegoen, arkitektura zaindu eta sofistikatuko hiri bat, bere eraikinen artean Coricancha edo Eguzkiaren Tenplua nabarmentzen zelarik. Beste kokaleku esanguratsuenetako bat Machu Picchu zen, Inkaren egoitza edo zeremonia-gune bat, kokatuta dagoen inguruneagatik zirraragarria.  Inkek gizarte konplexua garatu zuten, hierarkizatutako lurralde-antolaketan, galtzada-sare zabalean eta nasetako nekazaritza-ustiapenean oinarritua. Zeramika, urregintza edo ehungintza izan ziren kultura honen adierazpen artistiko interesgarrienetako batzuk, eta 1532an Francisco Pizarro espainiarrak konkistatu zuen.

Hizlaria: Mª José Noain
Arkeologoa

________________________________________

Martes, 8 de febrero de 2022

BAUDELARIE Y EL CLUB DE LOS ASESINOS

Detestaba el progreso, la democracia,  y hasta a quien le leyera –hipócrita lector”-. Hoy se le venera como el profeta de toda modernidad. Dandi decadente, ebrio de hastío y genialidad,  su Invitación al Viaje tuvo como punto de embarque el primer templo europeo del cannabis. En compañía de candidatos a la Pléiade como Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Víctor Hugo, Theophile Gautier o Gustave Flaubert, el Embriagaos baudeleriano se inició con una space cake que prometía la inmortalidad. Al compás de las Gimnopedias de Erik Satie, ingerían dosis considerables de psicotrópicos en forma de pasteles  que les servían sus deletéreas musas –venus blancas y negras-, las verdaderas Flores del Mal en aquel jardín prohibido.

En el año de su bicentenario, aquel desconcertante Club de los Hashischins donde se reunían para experimentar estados alterados de conciencia,  preserva el fulgor de sus infiernos personales y sus paraísos artificiales.

Ponente:Alvaro Bermejo
Licenciado en Historia y Antropología. Escritor y periodista


2022ko otsailaren 8a, asteartea


BAUDELAIRE ETA HILTZAILEEN KLUBA

Gorrotoa zion aurrerabideari, demokraziari, baita bere irakurleari ere ("irakurle hipokrita"). Gaur egun, modernitate ororen profetatzat gurtzen da. Dandi dekadentea, gogaitasun eta jenialtasunez horditua, haren Bidaiarako Gonbidapenakkalamuaren lehen tenplu europarra izan zuen ontziratze-gune.   Pleiaderako hautagaiak –adibidez, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Théophile Gautier edo Gustave Flaubert– lagun zituela, Baudelaireren Mozkor zaitezte delakoa hilezkortasuna agintzen zuen space cake batekin hasi zen. Erik Satieren Gymnopédiesen konpasean, psikotropikoen dosi handiak hartzen zituzten pastel itxuran, haien musa hilgarriek –venus zuri eta beltzek– lorategi debekatu hartan benetako Gaitzaren Loreak zirenek, zerbitzatzen zizkietenak.

Haren bigarren mendeurrenean, Hashischin-en Klub txundigarri hark, non biltzen baitziren kontzientzia-egoera aldatuak esperimentatzeko, haren infernu pertsonal eta paradisu artifizialen distira gordetzen du.

Hizlaria:Alvaro Bermejo
Historian eta Antropologian lizentziaduna. Idazlea eta kazetaria

________________________________________


Martes, 1 de marzo de 2022

LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE DE GRANADA: CUMBRE DE LA HERENCIA NAZARÍ DE AL-ANDALUS

Construidos entre los siglos XIII y XIV a instancias de los sultanes nazaríes de Granada, los conjuntos arquitectónicos de La Alhambra y el Generalife constituyen los referentes artísticos más relevantes del último periodo de la civilización andalusí. La Alhambra, concebida como ciudad palatina y centro del poder político del reino, y el Generalife, almunia destinada al solaz real, son manifestaciones artísticas de intenso decorativismo y de gran originalidad, aspectos que las convierten en obras maestras del arte islámico internacional. 

Ponente: Pablo Becerra Iturgaiz
Licenciado en Geografía e Historia


2022ko martxoaren 1a, asteartea


GRANADAKO ALHAMBRA ETA GENERALIFEA: AL-ANDALUS-EKO NAZARIEN ONDAREAREN GAILURRA
 
            
XIII. eta XIV. mendeen artean Granadako sultan nazariek eskatuta eraikiak, Alhambra eta Generalife multzo arkitektonikoak Espainia mairuko zibilizazioaren azken aldiko erreferente artistiko garrantzitsuenak dira.  Alhambra, hiri palatino eta erresumako botere politikoaren gune gisa sortua, eta Generalife, errege-atseginerako landetxea, dekoratibismo biziko eta originaltasun handiko adierazpen artistikoak dira, nazioarteko arte islamiarraren maisulan bihurtzen dituzten alderdi horiekin. 

Hizlaria:Pablo Becerra Iturgaiz
Geografian eta Historian lizentziaduna

________________________________________

Martes, 22 de marzo de 2022

CUANDO EL ARTE MIRA AL ARTE

En la historia de la cultura ha sido muy frecuente revisar obras artísticas anteriores. Más como homenaje que como imitación, en la música, en la literatura o en el cine se han hecho innumerables “remakes” que interpretan con nuevos lenguajes o diferentes intenciones esas obras. También los pintores han reflexionado una y otra vez sobre el pasado y se han sentido impelidos a interpretar a su manera aquellas pinturas que más admiran. El arte se convierte así en un estímulo para el arte.

Ponente:Carmen Alonso-Pimentel
Doctora en Historia del Arte


2022ko martxoaren 22a, asteartea


ARTEAK ARTEARI BEGIRATZEN DIONEAN

Kulturaren historian oso ohikoa izan da aurreko artelanak berrikustea. Imitazio gisa baino gehiago omenaldi gisa, musikan, literaturan edo zineman ezin konta ahala "remake" egin dira, lan horiek hizkuntza berriekin edo bestelako asmoekin interpretatzen dituztenak. Margolariek ere iraganari buruzko gogoeta egin dute behin eta berriz, eta gehien miresten dituzten pinturak beren erara interpretatzera behartuta sentitu dira. Horrela, artea arterako pizgarri bihurtzen da.

Hizlaria:Carmen Alonso-Pimentel
Arte Historian doktorea

________________________________________

Martes, 5 de abril de 2022

INDIA DEL ESTE: MIL PAISES EN UNO

El Noreste de la India, es una India diferente, con una gran variedad étnica, religiosa, cultural y paisajista.
Tomando Calcuta como punto de partida, en el estado de Odisha visitaremos ciudades sagradas y templos antiquísimos y en el estado de Arunachal Pradesh nos encontraremos con un mosaico de paisajes y culturas tribales, ya que estos territorios fueron un importante cruce de caminos y hoy frontera de la India con China (Tíbet), Bután y Myanmar.

Ponente:Rafael Gómez Urbiria
Ingeniero Industrial. Amigo de viajes alternativos


2022ko apirilaren 5a, asteartea


EKIALDEKO INDIA:
MILA HERRIALDE BATEAN
 
 
     

Indiako ipar-ekialdea bestelako India bat da, askotariko etnia, erlijio, kultura eta paisaiak dituena.
Kalkuta abiapuntutzat hartuta, Odisha estatuan oso antzinako tenplu eta hiri sakratuak bisitatuko ditugu eta Arunachal Pradesh estatuan paisaia eta kultura tribalen mosaiko batekin topo egingo dugu, lurralde horiek bidegurutze garrantzitsu izan baitziren, eta gaur egun India eta Txina (Tibet), Butan eta Myanmar arteko muga.

Hizlaria:Rafael Gómez Urbiria
Industria-ingeniaria. Bidaia alternatiboen adiskidea

________________________________________

Martes, 3 de mayo de 2022

EL PESCADO QUE COMEMOS
Y OTROS ANIMALES


La conferencia va a constar de dos partes:

La primera de ellas es la proyección de un documental (en castellano). Se proyectarán una colección de cortometrajes relacionados con el análisis y el conocimiento de diferentes especies y el actual con el problema de la basura y el cambio climático.

Y la segunda es una ponencia en castellano apoyada con una presentación de diapositivas.

Ponente:Luis Martínez Artola
Fascinado por la naturaleza e instructor de buceo


2022ko maiatzaren 3a, asteartea


JATEN DUGUN ARRAINA
ETA BESTE ANIMALIA BATZUK
   
       
    
Hitzaldiak bi zati izango ditu:

Lehenengoan dokumental bat emango da (gaztelaniaz). Hainbat espezieren analisi eta ezagutzarekin lotutako film laburren bilduma bat emango da, eta egungo egoera ere azalduko dute zaborraren eta klima-aldaketaren arazoarekin.

Eta bigarrenean, hitzaldi bat, hau ere gaztelaniaz, diapositiba bidezko aurkezpenarekin.

Ponente:Luis Martínez Artola
Naturak liluratua eta urpean igeri egiteko irakaslea

________________________________________

Martes, 31 de mayo de 2022

Actuación teatral a cargo de
TEATRO ESTUDIO

Director: Manolo Gómez


2022ko maiatzaren 31, asteartea


Antzerki-emanaldia
TEATRO ESTUDIOren eskutik

Zuzendaria: Manolo Gómez
________________________________________

 

Koordinazioa: Maite Comas
Coordinación: Maite Comas

 

EGITASMO HONETAN LAGUNTZAILEAK:
COLABORAN EN ESTE PROGRAMA:

CATALINA DE ERAUSO ARTE ELKARTEA - CLUB DE ARTE CATALINA DE ERAUSOC/ Gran Vía, 10 - bajo | Tel - Fax: 943 290238 | 20002 DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN
Teléfono móvil y Whatsapp: 650 949 339
CLUBARTE@telefonica.net